Tag: snss

บริการด้านอาหาร: รับประทานอาหารเช้าอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

บริการด้านอาหาร: รับประทานอาหารเช้าอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด การรับประทานอาหารเช้า ถือว่ามีความสำคัญมาก และเราก็ไม่ควรจะมองข้าม แต่การรับประทานอาหารเช้าส่วนใหญ่หลายคนละเลย เนื่องจากต้องแข่งขันกับเวลา และอาจจะทำให้ไม่มีเวลาในการรับประทานมื้อเช้า แต่มื้อเช้า ถือว่ามีความสำคัญกับร่างกาย เพราะเป็นการเติมพลังงานให้กับร่างกาย

บริหารจัดการอาคาร: ต่อเติมให้กว้าง นั่งทำงานชมวิวสวน

บริหารจัดการอาคาร: ต่อเติมให้กว้าง นั่งทำงานชมวิวสวน หลังจากต้องทำงานที่บ้านนานๆ ห้อง ทำงาน เริ่มเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับบ้านนี้ ที่แบ่งพื้นที่ในห้องนอนเป็นมุมทำงาน แต่นานวันเข้า ก็เริ่มอยากขยับขยาย ไอเดียการต่อเติมจึงเริ่มขึ้น

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงสายตา ห่างไกลต้อกระจก

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงสายตา ห่างไกลต้อกระจก ต้อกระจก คือ เลนส์ตาที่ขุ่นมัว (lens opacity) ซึ่งลดประสิทธิภาพของการมองเห็น เป็นปัญหาที่พบได้ประมาณ 50% ของผู้สูงอายุ 65-74 ปี และ 70% ประชากรอายุ 75 ปีขึ้นไป โรคต้อกระจกสามารถรักษาให้หายขาดได้

บริการด้านอาหาร: หลักการรับประทานอาหารของผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน

บริการด้านอาหาร: หลักการรับประทานอาหารของผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จากการสำรวจพบว่าคนไทยเรา ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นจำนวนมากเพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารทำให้คนไทยรับประทานอาหารโดยไม่เลือก ประกอบกับดมืองไทยของเรามีอาหารการกินให้เลือกรับประทานมากมาย และอาหารมีความอร่อยทำให้ป่วยเป็นโรคประจำตัวจากการรับประทานอาหาร

บริการทำความสะอาด: เหตุผลดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อทำบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

บริการทำความสะอาด: เหตุผลดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อทำบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ การทำความสะอาดบ้าน ทั้งปัด กวาด เช็ด ถู บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมต้องทำนักหนา? เหนื่อยก็เหนื่อย คำตอบคือเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีกับสุขอนามัยของเราเอง บ้านสะอาด บ้านเป็นระเบียบ ไม่มีฝุ่น ไม่มีข้าวของเกะกะ ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูดเอาอะไรที่สกปรกเข้าร่างกายไป