Tag: thetastefood

The Fifth Food Avenue ศูนย์อาหารนานาชาติ ที่ชั้น5 MBK Center

The Fifth Food Avenue ศูนย์อาหารนานาชาติ ที่ชั้น5 MBK Center จะพาไปทานร้านอาหารในห้าง ที่เราไม่ต้องจะตะเกียกตะกาย ตากฝน โหนรถเมล์ ไปหาทานแล้วกัน